Meditacija taikai

Meditacija taikai

(Netrukus atnaujinsime)

Norime kaip tik galime prisidėti prie taikos, vidinės šilumos ir visuomenės gerovės išsaugojimo
Paprašėme parengti kelias pačias stipriausias meditacijas, bet ir pačias paprasčiausias, kad visi galėtų atlikti.
Meditacijas kurios neša didžiausią juntamą įtaką mums ir aplinkai.


Gydančios jėgos atidavimas kitiems


Galime sėdėti, galime gulėti, galime būti kaip tik patogu
Turėkime ketinimą padėti tiems kam to reikia labiausiai

Kairės rankos pirštus dėkime ant krūtinės centro, į širdies centrą.
Dešinė ranka nukreipta nuo mūsų delnu į priekį.
Dėmesį laikykime širdies centre ir netrukus pajusime šilumą čia.
Tuomet dėmesį laikykime ir dešinės rankos delno centre

Netrukus pajusime tarsi lengvą spaudimą dešinės rankos centre. Mūsų begalinė generuojama širdies energija pradeda judėti į išorę ir automatiškai eina ten kur jos yra mažiausiai


Kuo labiau atsipalaiduosime ir mėgausimės pojūčiu, tuo stipresnė srovė pataps.
Gali būti pradžioje nuo vos mažo pajutimo, bet gana greit pajusime jėgos tėkmę visu kūnu.

Svarbu tik kuo daugiau laiko praleisti čia šioje per-kūną tėkmėje ir dėmesį laikant širdies plote, krūtinės centro vietoje.

Laikui einant pajusime, kad energija kuriama širdies, o išeina pro dešinio delno centrą.

Pajusime, kad kuo labiau eina jėga, tuo kūnas tampa stipresnis, gydosi, atsiranda apsauga ir šiluma mums patiems, o šilumos perteklius atiduodamas tiems kam labiausiai to reikia.

Iš pradžių tik gali būti sunkiau kol jėga yra stovinti. Tačiau energijai pagavus pagreitį viską jausite fiziškai ir tuomet viskas bus labai paprasta, ir aišku.

Vėliau tėkmę jausime net tiesiog dienos metu. Kuo daugiau prisidėsime prie gerumo kūrimo, tuo labiau padėsime aplinkiniams
Galime sumaišyti ir abi meditacijas, tiesiog pasitikėkite savimi ir sekite vidinės šilumos vedimu

 


Kaip, kad liūdnas žmogus įėjęs į kambarį kuriame labai daug šiltų žmonių, jis nebegali liūdėti. Jis yra užpildomas šiluma ir pats vidumi pradeda jaustis gerai, pradeda jausti šilumą ir pats ją skleisti.
Šiluma ir gerumas generuoja šilumą ir gerumą.

 

 

DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ APMĄSTYMAS
Meditacija su vidiniu žodžiu

Kreipiamasi į sielą - patį kūrėją esančią tavyje ir į pačią visatą iš kurios ir esame visi kilę. Šią akimirką esi kūrėjas ir prisidedi prie taikos ir šilumos kūrybos

Patogiai atsisėskim ir užsimerkim
Kurį laiką stebėkime savo kvėpavimą ir leiskime sau nurimti

Kuomet esate užsimerkę, pakelkime delnus nukreiptus nuo savęs, o dėmesį laikykime širdies centre ir delnuose. Įsivaizduokite prieš save netrukus kilsiančius vaizdus arba žemės rutulį.

Laimindami, tardami žodžius mintyse matykite kaip iš rankų šviesa ir šiluma sklinda į mūsų matomą vaizdą ir pripildo jį šilumos, ramybės.

Laimindami žemę, kad ji būtų kupina džiaugsmo, laimės ir taikos, įsivaizduokite kad apnikti problemų žmonės pradeda šypsotis, jų širdys prisipildo džiaugsmo, pasitikėjimo, vilties ir taikos.

Įsivaizduokite jų problemas mažėjančias, o veidus rimstančius, nušvintančius.

Laimindami žemę, kad ji prisipildytų harmonijos geros valios ir gėrio troškimo įsivaizduokite, kad žmonės ir tautos esančios nesutarime prisipildo vidinės šilumos ir vėl trokšta sutarti.

Įsivaizduokite šiuos žmones, kad tarsi tamsa atlimpa nuo jų ir jie pradeda švytėti, ir jie pradeda suprasti, jų širdys vėl pradeda veikti.

Įsivaizduokite šiuos žmones sudedančius ginklus ir apkabinančius vienas kitą.

Įsivaizduokite juos kupinus gerų ketinimų ir norų tuos ketinamus realizuoti.
Stenkitės matyti galutinius, šiltus rezultatus 

Būkime čia kol malonu

Padedantis laiminimo tekstas jei reikia:

Tebūnie visa žemė palaiminta meilinga malone.

Tebūnie visa žemė palaiminta. Tebūnie ji kupina didelio džiaugsmo, laimės ir dieviškos taikos.

Tebūnie visa žemė palaiminta. Tebūnie ji kupina supratimo, harmonijos, geros valios ir gėrio troškimo. Tebūnie.


Te visų jaučiančių būtybių širdys prisipildo dieviškos meilės ir malonės.

Tebūnie jaučiančių būtybių širdys prisipildo didelio džiaugsmo, laimės ir dieviškos taikos.

Tebūnie jaučiančių būtybių širdys prisipildo supratimo, harmonijos, geros valios ir gėrio troškimo.

Dėkojame Tau