Kolekcija: Gausa

Gausa ir gerovė mistiniame ar dvasiniame kontekste apima daug daugiau nei tradicines finansinės sėkmės ar materialinio turto supratimą. Tai apima holistinį gerovės, pilnatvės ir gausos pojūtį, kuris persmelkia visus gyvenimo aspektus.

Materialinė Gerovė: Nors tai yra labiausiai pripažįstama forma, materialinė gerovė mistiniu požiūriu laikoma priemone tikslui pasiekti, o ne tikslu savaime. Tai reiškia turėti pakankamai išteklių savo poreikiams patenkinti ir dvasinei kelionei paremti, o ne kaupti turtą dėl paties turto. Mistinėje perspektyvoje dažnai pabrėžiamas gausos srautas, kai ištekliai tiek vertinami, tiek dosniai dalijami, suderinant su davimo ir gavimo principu.

Emocinė Gerovė: Ši sritis apima turtingą emocinę patirtį, kuri pasižymi giliais ryšiais su kitais, gebėjimu išreikšti ir priimti meilę bei bendru laimės ir pasitenkinimo jausmu. Emocinė gerovė yra apie teigiamų santykių, empatijos ir emocinio intelekto puoselėjimą. Tai yra džiaugsmo radimas paprastuose gyvenimo malonumuose ir laikyti širdį atvira tiek meilei duoti, tiek gauti.

Dvasinė Gerovė: Svarbiausia, dvasinė gerovė yra gilus ryšįs su dievybe ar visata, gilus tikslas ir suderinimas su savo tikruoju aš. Tai apima savo dvasinės prigimties suvokimą ir siekį dvasinių tikslų. Ši gerovės forma dažnai pasireiškia vidine ramybe, vienybės su visu gyvenimu pojūčiu ir nuolatiniu stebuklingumo bei dėkingumo už visatą ir jos paslaptis jausmu.

Protinė Gerovė: Tai reiškia protinį turtingumą, įskaitant žinių, kūrybiškumo ir išminties gausą. Tai yra turėti smalsų, atvirą ir platų protą, kuris visada pasiruošęs mokytis ir augti. Protinė gerovė taip pat apima minties aiškumą, gebėjimą kūrybiškai spręsti problemas ir išmintį priimant sprendimus, kurie atitinka aukščiausias vertybes.

Gerovė šiuo holistiniu požiūriu yra apie pusiausvyrą ir harmoniją visose gyvenimo srityse. Tai yra suvokimas, kad tikra gausa nėra tik tai, ką turime, bet ir kas esame, kaip mes susiję su kitais ir mūsų gebėjimas prisidėti prie pasaulio prasmingais būdais. Gerovės puoselėjimas šiuo platesniu požiūriu dažnai apima praktikas, kurios maitina kūną, protą ir dvasią, pvz., meditaciją, dėmesingumą ir dalyvavimą veiklose, skatinančiose asmeninį augimą ir bendruomenės ryšį.