Kolekcija: Ketvirtoji čakra

Ketvirtoji Čakra (Širdies Čakra, Anahata)

Ketvirtasis centras yra svarbiausias iš visų, žinomas kaip Širdies Čakra arba Anahata, yra esanti krūtinės centre, šalia širdies. Ši čakra yra meilės, užuojautos, empatijos ir atleidimo centras. Jis sujungia apatinius centrus (susijusius su materialumu) su viršutinėmis čakromis (susijusiais su dvasingumu). Širdies Čakra įtakoja mūsų gebėjimą duoti ir gauti meilę - tiek kitiems, tiek sau. Ji taip pat yra svarbi formuojant gilų ryšį ir atpažįstant visų dalykų tarpusavio ryšį.

Kai Subalansuota:

 1. Empatija ir Užuojauta: Gilus užuojautos ir empatijos jausmas kitų atžvilgiu.
 2. Subalansuoti Santykiai: Sveiki, įgyvendinantys santykiai, paremti abipusiu pagarbos ir supratimo principu.
 3. Vidinė Ramybė: Vidinės ramybės ir harmonijos su savimi ir pasauliu jausmas.
 4. Emocinis Atvirumas: Gebėjimas laisvai ir atvirai reikšti emocijas.
 5. Savęs Meilė: Stiprus savęs meilės ir savęs priėmimo jausmas.

Kai Per Stipri:

 1. Per Didelis Aukojimasis: Polinkis pernelyg daug rūpintis kitų poreikiais, apleidžiant savus.
 2. Ko-priklausomybė: Santykių formavimas, kai pernelyg remiamasi kitais dėl emocinės paramos.
 3. Nepaisymas Asmeninių Ribų: Asmeninių ribų peržengimas ar nepaisymas meilės vardan.
 4. Emocinis Perkrautumas: Kitų emocijų jausmų perkrautumas; per didelis empatijos jausmas.
 5. Nuosavybės Jausmas Santykiuose: Per didelis prisirišimas ar nuosavybės jausmas santykiuose.

Kai Per Silpna:

 1. Emocinis Šaltumas: Sunkumai formuojant emocinius ryšius; atrodoma atstumiančiai arba šaltai.
 2. Baimė Artimybės: Baimė emocionaliai artėti prie kitų.
 3. Empatijos Trūkumas: Sunkumai suprantant ar jaučiant kitų emocijas.
 4. Savęs Izoliacija: Polinkis atsitraukti ir izoliuoti save nuo kitų.
 5. Nesugebėjimas Atleisti: Nesugebėjimas atleisti, laikymasis priešiškumo ir senų skriaudų.

Subalansuotos Širdies Čakros palaikymas yra būtinas patiriant sveiką, įgyvendinančią meilę. Praktikos, tokios kaip meilės ir gerumo meditacija, dėkingumo praktikavimas ir veiklos, skatinančios savęs meilę ir užuojautą, gali padėti subalansuoti šią čakrą.

Ketvirtajai Čakrai, arba Širdies Čakrai (Anahata), kuri yra susijusi su meile, užuojauta ir emociniu balansu, dažnai naudojami specifiniai kristalai, siekiant sustiprinti šias savybes.

Čia pateikti top 20 kristalų šiai čakrai balansuoti.:
Šiuos kristalus galima naudoti įvairiais būdais, pavyzdžiui, nešiojant juos kaip papuošalus, nešiojantis su savimi, dedant juos į gyvenamąją erdvę arba medituojant su jais. Jų specifinės savybės rezonuoja su Širdies Čakros energija, padėdamos ją subalansuoti ir atverti meilei.