Kasutustingimused

ma. Üldsätted

1. http://www.kristalai.eu el. Poe omanik on MB “Life in Truth”: kood 303485871, aadress Vidurinė str. 8, Rokiškis, tel .: +370 626 05721. Poes http://www.kristalai.eu tellimuse esitamisel kehtivad Kliendile Veebipoe (edaspidi - Kauplus) reeglid (edaspidi - Reeglid)

2. http://www.kristalai.eu on õigus Kaupluse Reegleid korrigeerida. Reeglid kehtivad kõikidele klientidele, kes tellivad selles poes.

3. Klient peab enne tellimuse esitamist tutvuma Kaupluse reeglitega. Kõikidel juhtudel loetakse, et Klient on Reeglitega tuttav ja nõustub nendega tellimuse lõplikul vormistamisel.

4. Kauplus ei vastuta tekkinud kahjude (materiaalsete või moraalsete) eest juhtudel, kui probleemid on põhjustatud sellest, et Klient ei arvestanud sellel lehel avalikult kättesaadavat Reeglites sisalduvat teavet.

II. Privaatsuspoliitika

1. Kauplusest kauba tellimiseks peab klient registreeruma, sisestades kõik registreerimisvormis märgitud andmed. Kõik märgitud kohustuslikud väljad on kohustuslikud tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks. Kauplus kinnitab, et registreerimise fakt ei tähenda Kliendile infoteadete saatmist, välja arvatud need, mis on vajalikud kauba tellimiseks ja kohaletoimetamiseks. Kui klient soovib saada Poest infoteateid, on tal võimalik valida, kas sellised teated talle saadetakse.

2. Tellija kauba tellimisel tuleb esitada kauba kohaletoimetamiseks vajalikud Kliendi isikuandmed: nimi; perekonnanimi; aadress, kuhu kaup toimetatakse; Telefoninumber; muud kohaletoimetamiseks vajalikud andmed. Kauplus kinnitab, et selliseid andmeid kasutatakse ainult kaupade tellimise ja kohaletoimetamise eesmärgil. Kauplus kohustub sellist teavet mitte avaldama kolmandatele isikutele, välja arvatud Poe partneritele, kes osutavad kauba kohaletoimetamist või muid Kliendi tellimuse esitamise või täitmisega seotud teenuseid. Kõik muud erandid Kliendi isikuandmete avaldamisel kolmandatele isikutele tuleb igal juhul kooskõlastada Kliendiga Kõikidel muudel juhtudel võib Kliendi mis tahes isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada ainult seaduses sätestatud juhtudel. Leedu Vabariigi aktid.

3. Kaupluses registreerudes ja kaupa tellides kohustub Klient kaitsma ja mitte kellelegi avaldama oma sisselogimisandmeid. Samas kinnitab Klient, et on täisealine ja tal on õigus Kauplusest kaupa tellida. Juhul, kui Klient avaldab oma sisselogimisandmed, vabaneb Pood sellega seotud vastutusest.

4. Reeglitega tutvudes kinnitab Klient, et teda on teavitatud, et Poe sirvimise ajal paigutatakse tema arvutisse küpsisefailid (internetiserverist saadetud failid).

5. Pood kinnitab, et püüab oma klientide isikuandmete kaitsmiseks kasutada kõige arenenumat tehnoloogiat.

III. Tellimise kord ja tingimused

1. Klient valib endale meelepärase kauba, külastades Poe veebilehte. Tema valiku alusel moodustatakse ostukorvi

2. Pärast ostukorvi koostamist peab Klient (kui ta pole veel registreerunud ja süsteemi sisse loginud) sisestama valitud kauba kohaletoimetamiseks vajalikud andmed: oma nime, aadressi, kuhu kaup toimetatakse, telefoni ja lisa teave, mis võib olla kohaletoimetamise jaoks oluline. Kauplus kinnitab, et Kliendi poolt edastatud andmeid kasutatakse eranditult kaupade müügi ja kohaletoimetamise eesmärgil, rikkumata seejuures Leedu Vabariigi õigusaktidega sätestatud isikuandmete kaitse nõudeid.

3. Järgmisena tuleb Kliendil valida üks võimalikest Poe makseviisidest.Tarneviisi ja hinda

saab valida üheaegselt

4. Viimases etapis genereeritakse kõik Kliendi poolt esitatud andmed, misjärel peab Klient veenduma, et esitatud andmed on õiged ja vastavad tema soovidele. Kliendil on võimalus enne tellimuse saatmist vead parandada. Kui Klient ei ole enne kauba valimist tutvunud Poe reeglitega, peab ta seda tegema enne oma tellimuse ja selles toodud andmete kinnitamist, vastasel juhul loetakse Klient Reeglitega tuttavaks.

5. Pärast kliendi tellimuse kinnitamist saab Pood selle kohta kogu teabe. Tellimus loetakse esitatuks hetkest, kui see Kauplusse laekub. Samas loetakse sellisel juhul Kliendi ja Kaupluse vahel lepingu sõlmimiseks. Selline leping loetakse aga täitmisele pööratavaks alles hetkest, kui Kauplus saab kinnituse Kliendi valitud kauba eest tasumise viisilt.

6. Tellimuse vormistamisel saadab Poe süsteem Kliendile automaatselt e-kirja, kus on märgitud tellitud kaup ja Kliendi esitatud andmed.

7. Pärast teate saamist, et Klient on tellimuse eest maksekorralduse teinud, kohustub Kauplus tellimuse täitma.

8. Kliendi esitatud tellimus salvestatakse Kaupluse andmebaasis kooskõlas Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktide nõuetega selliste andmete säilitamise tähtaja kohta.

9. Kõikidel juhtudel loetakse, et Klient on tellimuse vormistamisel tutvunud ja nõustub tingimusteta kõigi Kaupluse Reeglitega, samuti kõigi muude tellimuses märgitud tingimustega.

10. Leping sõlmitakse ja täidetakse leedu keeles

Veebisaidil on saadaval ka www.crystals.eu

IV. Kauba garantii ja hinnakujundus

1. Iga poe tooteomadused on loetletud koos iga tootega.

2. Kauplus märgib ning Klient kinnitab, et on teadlik, et Poes märgitud kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei pruugi kasutatava monitori omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile.

3. Klient nõustub, et Poes elektrooniliselt tellimust esitades kohustub ta tasuma tellimuses märgitud hinna.

4. Hinnad Kaupluses ja tellimuses on märgitud eurodes

5. Kauplus müüb kaupa, mis vastab tellimuses märgitud tingimustele. Juhtudel, kui Kliendile tarnitud kaup ei vasta teatud tellimuse nõuetele, kohustub Klient sellest viivitamatult Klienti kirjalikult Poe poolt määratud e-posti teel teavitama. posti või telefoni teel ning viimane kohustub tegema kõik toimingud olemasolevate puuduste kõrvaldamiseks, kui sellised puudused on põhjustatud Kaupluse või tema nimel tegutsevate kolmandate isikute süül. Kliendil on õigus oma õigusi kaitsta Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksis sätestatud korras Kliendiga kokkulepitud mõistliku aja jooksul.

6. Kaupluse kohustused seoses kaubaga:

6.1. Kauplus kohustub tarnima kaupa, mis vastab iga toote juures märgitud infole

6.2. Kauplus kohustub andma Kliendile tellimuses märgitud kaubakoguse. Kauplus ei vastuta juhtudel, kui tarnitud kauba kogus ei ole täpne, kuna Klient on Kauplusele esitatud tellimuses andmed valesti täpsustanud.

6.3. Kõikidel juhtudel pakub Kauplus Kliendile kaubavalikut, mis vastab Tellimuses toodud kriteeriumidele.

6.4. Kauplus määrab igale kaubale tarneaja, mistõttu peab Klient enne tellimuse vormistamist tähelepanu pöörama võimalikele erinevatele tarneaegadele.

6.5.Kauplus kohustub edastama kogu toote ja selle kohaletoimetamisega seotud informatsiooni ning võtma Kliendiga ühendust juhul, kui Poest mitteolenevatel asjaoludel ei ole võimalik tellimust vastavalt täita

6.6. Kaubad tarnitakse pakendatud vastavalt nende olemusele, et kaup sobiks ettenähtud otstarbeks.

V. Tagastab

1. Poest http://www.kristalai.eu ostes antakse igale ostjale ja tema poolt ostetud vastava kvaliteediga tootele 14-päevane tagastusgarantii alates kuupäevast. toote kättesaamisest.

2. Hea kvaliteediga kauba tagastamiseks:

E-post on nõutav. email Kristalai.eu@Gmail.com . Ilma ette teatamata ja tagastamist kooskõlastamata kaupa tagasi ei võeta
Selgitage põhjus ja lisage ostu tõendav dokument.

3. Igale tootele kehtib tarnija garantii tootmisdefektide ja muude defektide eest, mis ei ole seotud toote tavapärase kasutamise ja keskkonnamõjudega.

4. Halva kvaliteediga kauba tagastamiseks järgige ülaltoodud samme.

5. Kauplus kohustub andma tarbijale põhjendatud kirjaliku vastuse hiljemalt 10 päeva jooksul alates tarbija pöördumise kättesaamise päevast.

VI. Makseprotseduur ja -tingimused

1. Klient tasub oma tellitud kauba eest ühel Poes märgitud viisidest: kasutades oma internetipanka või mokejimai.lt süsteemi.

2. Kui klient on valinud ühe veebipõhistest makseviisidest, kohustub ta tellitud kauba eest viivitamatult tasuma, vastasel juhul kaotab ta tarnetähtaegade rikkumise kohta pretensioonide esitamise õiguse, kuna vastavalt Kliendi tellimusele algab saadetis.

VII. Kauba kohaletoimetamine

1. Kauplus kohustub iga kauba juurde märkima tarnekuupäeva. Tarnehäire korral kohustub Kauplus Kliendiga ühendust võtma ja parima lahenduse leidma.

2. Klient kohustub pöörama tähelepanu märgitud tarneajale ning võtma ühendust Kauplusega ainult juhul, kui tarneaja lõppemisest on möödunud 24 tundi.

3. Klient kohustub kauba tellimisel märkima kauba kättetoimetamise koha ja isiku, kes kauba vastu võtab.

4. Klient kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui tal ei ole võimalik kaupa ise vastu võtta ja kaup toimetatakse nimetatud aadressile ja muudele Kliendi poolt edastatud andmetele, ei ole Kliendil õigust esitada Kauplusele pretensioone kauba kohaletoimetamise kohta. valele üksusele.

5. Klient, kes on tellimise hetkel valinud kaubale järele tulemise ettevõtte peakontorisse, peab esitama isikut tõendava dokumendi ja tellimuse koopia. Kauplus omakorda kohustub Kliendile helistama, kui toode on valmis

6. Kauplusest tellitud kaubad tarnitakse neljal viisil:

1) LP Express kuller

2) LP Expressi postimasinad

3) Väljavõtmine ettevõtte peakorteris

4) Leedu Postile saatmisel

7. Pärast LP Expressi sularahaautomaadi teenuse valimist saate valida loendist sobivaima või lähima LP Expressi sularahaautomaadi.

8. Juhtudel, kui Klient märkab kauba kättesaamisel, et saadetis ei sisalda sobivat kaupa, peab Klient sellest kohe kauplust teavitama.

VI. Muud sätted

1. Kõik teated Kauplusele tuleb edastada e-posti aadressil Kristalai.eu@Gmail.com või telefoni nr. +370 626 05721.

2. Leping sõlmitakse, täidetakse ning kogu suhtlus Kliendi ja Poe vahel toimub riigikeeles.

3.Kõik kirjeldused on genereeritud Leedu ja teiste riikide kirjanduse ning levinud massiarvamuste põhjal. Pöörduge arsti poole.

.